مرور برچسب

زایمان

بهترین مرکز تعیین جنسیت برای پسر دار شدن

انتخاب جنسیت قبل از لانه گزینی : تعادل خانواده در اردن در این مطالعه 125 زوج که دارای سه فرزند دختر یا بیشتر بوده اند و به دلایل غیر درمانی تحت تشخیص ژنتیکی قبل از کاشت / لانه…
ادامه مطلب ...

تحقیقات جدید در مورد تعیین جنسیت قبل از بارداری

تحقیقات جدید در مورد تعیین جنسیت دومین پرسش ذکر شده در این نظرسنجی برای نشان دادن چگونگی انجام آزمایش اولیه جنسیتی برای مادران آینده و در مجموع 1126 پاسخ ارائه شده است. مزایایی که…
ادامه مطلب ...

ماما برای تعیین جنسیت در تهران

تعیین جنسیت قبل از بارداری ماما برای تعیین جنسیت در تهران  - یک استدلال رایج برای انتخاب جنسیت ، احترام به خودمختاری و آزادی باروری است. اجازه دادن به انتخاب جنسیت (در این مورد ،…
ادامه مطلب ...

کلاس ‌های بارداری و آمادگی زایمان

بارداری و زایمان همواره دغدغه‌ی اغلب خانم‌ها بوده است. چالش‌های این مسیر می‌تواند اضطراب غیر قابل کنترلی برای مادر و پدر آینده به همراه داشته باشد. همچنین هر خانم بارداری با…
ادامه مطلب ...